Warning: Creating default object from empty value in /plugins/system/modulesanywhere/helper.php on line 387
BALTIC Farby-Przemyslowe-Zachodniopomorskie.com - Epoksydowe | FARBY antykorozyjne, FARBY ognioochronne, FARBY do betonu - w zachodniopomorskim Szczecin Koszalin Słupsk Świniujście | BALTIC Farby-Przemyslowe-Zachodniopomorskie.com
">

Farby Epoksydowe


1. 16011 UniBar Shopprimer LV

Spawalny grunt epoksydowy (grunt czasowej ochrony, shopprimer), dwuskładnikowy, do czasowej ochrony, na podłoża stalowe oczyszczone strumieniem ściernym.

ZASTOSOWANIE: Do czasowej ochrony, na podłoża stalowe oczyszczone strumieniem ściernym, które są przeznaczone w szczególności do malowania systemami farb dwuskładnikowych. Nałożona na standardową grubość zapewnia w warunkach zewnętrznych ochronę przez 3 miesiące. W tym czasie należy nałożyć system nawierzchniowy.

Karta produktu:  pdf


2. 16442 UniBar ZFC

Uniwersalna, antykorozyjna farba epoksydowa, pigmentowana fosforanem cynku, o wysokiej zawartości części stałych. Łatwa w aplikacji na duże grubości z doskonałym kryciem na krawędziach.

ZASTOSOWANIE: Specjalnie opracowana do stosowania na nowych konstrukcjach stalowych gdzie wysoki stopień ochrony łączy się z szybkim schnięciem i ograniczeniem emisji rozpuszczalników. Do zastosowań wewnętrznych jako jednopowłokowy wewnętrzny system epoksydowy - gruntoemalia. Tolerująca gorsze przygotowanie powierzchni. Odporna na zachlapanie wodą, większoś rozpuszczalników i średnio  agresywnych związków chemicznych. Przy skrajnie wysokich wymaganiach do farby gruntowej zastosowa UniBar SteelKote Miox. Nawierzchnia 16442 w zastosowaniach zewnętrznych może po czasie ulega zjawisku kredowania.

Karta produktu:  pdf


3. 16515 UniBar Zn HS

Wysokocynkowa farba epoksydowa do gruntowania, o wysokiej zawartości części stałych, o doskonałych własnościach antykorozyjnych dzięki ochronie katodowej, wysokiej wytrzymałości mechanicznej i wysokiej elastyczności.

ZASTOSOWANIE: Trwała ochrona antykorozyjna stali oczyszczonej strumieniem ściernym do co najmniej PN ISO-Sa 2 - 2? lub do PN ISO-St2 pod systemy powłokowe na bazie farb dwuskładnikowych. Ekonomiczne rozwiązanie opracowane specjalnie dla szybkiej aplikacji i możliwości przenoszenia, manewrowania konstrukcją, możliwość nakładania GPS = 125 ?m bez ryzyka pękania czy powstawania wad typowych dla gruntów wysokocynkowych. Stanowi alternatywę dla cynkowania i powłok cynkowo-krzemianowych.

Karta produktu:  pdf


4. 16638 UniCure AL

Farba epoksydowa tolerująca gorsze przygotowanie powierzchni, o wysokiej zawartości części stałych oparta na technologii epoksydowych zgodnych z EPA (spełnia wymagania ustawodawstwa Europejskiej Komisji ds. ograniczenia emisji rozpuszczalników - 2007, a dla całej produkcji farb w 2010 roku), nisko-aromatyczna, pigmentowana błyszczem aluminiowym.

ZASTOSOWANIE: Specjalnie zaprojektowana dla prac renowacyjnych tolerująca gorzej przygotowane podłoża - minimum PN ISO-ST2 i lepiej. Nadaje się do aplikacji na zestarzałe dobrze przylegające powłoki jak również dla nowych zabezpieczeń antykorozyjnych - przygotowanie powierzchni Sa2 ? daje doskonale właściwości ochronne. Najczęściej stosowana jako gruntoemalia. Szybka odporność na warunki zanurzenia w wodzie oraz doskonałe właściwości odporności na zmienne warunki pogodowe znacząco redukuje czas aplikacji farby, można ją stosować przy wilgotności powyżej 90% jak również na wilgotne powierzchnie (ang. damp surfaces, po czyszczeniu strumieniem wodnym pod wysokim ciśnieniem ...). Charakteryzuje się dobrym utwardzaniem w niskich temperaturach (<5? C). Farba bardzo dobrze przyczepna o doskonałych właściwościach penetrujących, stosowana w odpowiedzialnych jedno i wielopowłokowych systemach antykorozyjnych . Odporna na ścieranie, chemoodporna, doskonała jako zabezpieczenie przeznaczone do zanurzenia w wodzie (nawet w systemach jednopowłokowych). Charakteryzuje się łatwą aplikacją przy jednokrotnym budowaniu grubych systemów niezależnie od metody aplikacji.

Karta produktu:  pdf


5. 36442 AquaRan ZFC

Wodorozcieńczalna szybkoschnąca dwu-komponentowa farba epoksydowa uniwersalnego zastosowania, zawierające bardzo aktywne pigmenty antykorozyjne, nie zawierająca szkodliwych związków chromu i ołowiu.

ZASTOSOWANIE: Doskonała farba podkładowa antykorozyjna stosowana dla wymagających systemów zabezpieczających dla warunków zewnętrznych. Może być stosowana jako tzw. gruntoemalia. Nakładać bezpośrednio na odtłuszczoną i oczyszczoną strumieniowo-ściernie stal lub powierzchnie galwanizowane lub aluminium. Można 36442 przemalowywać produktami wodorozcieńczalnymi jedno lub dwu-komponentowymi jak również produktami rozcieńczalnikowymi o wysokiej zawartości części stałych.

Karta produktu:  pdf


6. 683 UniMax Eco

Uniwersalna, antykorozyjna farba epoksydowa, pigmentowana specjalnie opracowanymi dodatkami antykorozyjnymi, o wysokiej zawartości części stałych. Łatwa w aplikacji na duże grubości, tiksotropowa.

ZASTOSOWANIE: Specjalnie opracowana do stosowania na nowych konstrukcjach stalowych gdzie wysoki stopień ochrony łączy się z szybkim schnięciem i ograniczeniem emisji rozpuszczalników. Do zastosowań wewnętrznych jako jednopowłokowy wewnętrzny system epoksydowy - gruntoemalia. Tolerująca gorsze przygotowanie powierzchni. Odporna na zachlapanie wodą, większość rozpuszczalników i średnio i agresywnych związków chemicznych. Przy skrajnie wysokich wymaganiach do farby gruntowej zastosować UniBar SteelKote Miox. Nawierzchnia 683 w zastosowaniach zewnętrznych może po czasie ulegać zjawisku kredowania.

Karta produktu:  pdf


7. 648 Steelkote Alumastic

Niskoaromatyczna farba epoksydowa o wysokiej zawartości części stałych, pigmentowana aluminium. Zgodna z wytycznymi EPA, opracowana na bazie najnowszej technologii. Ze względu na niską zawartość LZO przyjazna dla środowiska.

ZASTOSOWANIE: Specjalnie opracowana dla trwałej ochrony konstrukcji stalowych, szybkiego procesu utwardzania i redukcji emisji rozpuszczalników. Doskonała przyczepność do przygotowanych podłoży stalowych. Alumastic jest idealnym rozwiązaniem do prac remontowych. Łatwa w aplikacji za pomocą natrysku lub pędzlem/wałkiem na powierzchnie oczyszczone do stopnia St2 i na zestarzałe powłoki. Szybkie uzyskiwanie wodoodporności oraz doskonałe właściwości zwilżające umożliwiają aplikację przy wysokiej wilgotności względnej, sięgającej do 90%(wilgotne powierzchnie). 648 SteelKote Alumastic może być stosowana do ochrony marginalnie przygotowanych powierzchni stalowych (ST2), pozwalając na zastosowanie w systemach naprawczych dla konstrukcji nadbrzeżnych, zakładów przemysłowych, na mosty, zbiorniki, itp. w agresywnych warunkach korozyjności środowiska. Odporna na zachlapanie większością agresywnych związków chemicznych, rozpuszczalnikami. Doskonała do systemów zanurzenia w wodzie oraz zakopania w glebie (Im1; Im2: Im3).

Karta produktu:  pdf


8. 16933 UniBar TR

Uniwersalna, antykorozyjna farba epoksydowa o wysokiej zawartości części stałych eliminująca konieczność stosowania farb na bazie związków smołowych, pigmentowana blaszkowatym błyszczem żelaza (MIO). Aplikacja bezpośrednio na metal, łączy wysokiej jakości ochronę antykorozyjną z łatwością aplikacji.

ZASTOSOWANIE: Jako uniwersalna farba do gruntowania i/lub warstwa nawierzchniowa zaprojektowana do bardzo trwałej ochrony konstrukcji stalowych w agresywnych warunkach atmosferycznych i przemysłowych. Odporna na zachlapanie wodą, różne rozpuszczalniki i związki chemiczne. Wysoka zawartość części stałych oznacza redukcją emisji rozpuszczalników podczas aplikacji.

Karta produktu:  pdf


9. 16838 UniCure HSC

Dwuskładnikowa gruntoemalia o wysokiej zawartości części stałych na bazie specjalnych żywic epoksydowych i modyfikowanych amin.

ZASTOSOWANIE: Opracowana specjalnie do trwałej ochrony konstrukcji stalowych przy szybkim schnięciu i silnemu ograniczeniu emisji rozpuszczalników. Odporna różne chemikalia, rozpuszczalniki i na zachlapanie wodą. Charakteryzuje się zdolnością do szybkiego osiągania wodoodporności oraz doskonałymi własnościami zwilżania powierzchni, które pozwalają na aplikację w warunkach wysokiej wilgotności względnej ? nawet > 90% (wilgotne powierzchnie, ang. damp surfaces, po czyszczeniu np. strumieniem wodnym) Dobre schnięcie i utwardzanie w niskich temperaturach. Posiada doskonałe zdolności do przemalowania powłokami tej samej grupy jak również epoksydowymi i poliuretanowymi. Doskonała do stosowania jako warstwa nawierzchniowa w systemach wielowarstwowych łącznie z UniCure Alumastic / UniCure Miox. Do stosowania w warunkach narażenia sklasyfikowanych jako C5-I, C5-M, IM-1, IM-2, IM-3 wg ISO 12944 / NPR 7452

Karta produktu:  pdf


10. 622 UniBar Zinc Rich Primer

Dwuskładnikowa farba epoksydowa o wysokocynkowa dla zabezpieczenia antykorozyjnego stali oczyszczonych do minimum ISO-Sa 2.

ZASTOSOWANIE: Podkładowa farba epoksydowa - wysokocynkowa zapewniające ochroną katodową, aplikacja na powierzchnie oczyszczone strumieniowo-ściernie. Farba przeznaczona jako warstwa podkładowa dla powłok epoksydowych i poliuretanowych nie (zwiększając) zaprojektowanej całkowitej grubości systemu. Należy zwrócić szczególną uwagę na jakość aplikacji i grubość aplikowanej powłoki błędy mogą powodować słabą przyczepność następnej powłoki i (pękanie błotne).

Karta produktu:  pdf


11. 647 UniMax Pro Miox

Dwuskładnikowa farba epoksydowa o wysokiej zawartości części stalych zgodna z wytycznymi EPA (ograniczenie emisji VOC), pigmentowana blaszkowatym błyszczem żelaza (MIO). Stosowana głównie dla wymagających zabezpieczeń antykorozyjnych oferująca wysokiej jakości ochronę i łatwą aplikację farby. Powłoka wykonana z użyciem 647 charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami ochronnymi jak również doskonałymi właściwościami uszczelniającymi i wysoką wytrzymałościa mechaniczną.

ZASTOSOWANIE: Specjalnie opracowana do zastosowań jako warstwa podkładowa lub międzywarstwa w systemach zaprojektowanych dla przemysłowych warunków zagrożenia środowiskowego. Formuła produktu opracowana specjalnie aby można było ją aplikować bez konieczności dodawania rozcieńczalnika, odporna na zachlapanie wodą, różne agresywne rozpuszczalniki i chemikalia. Farba charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do wielu typów (trudno-przyczepnych podłoży) dla aplikacji na podłoża stalowe oczyszczone strumieniowo-ściernie rekomenduje się wartość RA 5 do 10 ?m. Systemy budowane z użyciem UniMax Pro Miox oferują wysoką ekonomiczność zabezpieczenia na wiele lat równocześnie spełniając wymagania ekologiczne nakładania farb.

Karta produktu:  pdf


12. 644 UniMax RC

Dwuskładnikowa farba epoksydowa uniwersalnego zastosowania o wysokiej zawartości części stałych na bazie specjalnych pigmentów antykorozyjnych i wypełniaczy pozwalająca na aplikację grubych powłok oraz oferująca doskonałą siłę krycia nawet dla (trudnych) kolorów.

ZASTOSOWANIE: Specjalnie opracowana do zastosowań jako warstwa podkładowa gdzie wymagana jest równoczesna wysoka jakość zabezpieczenia antykorozyjnego z szybkością aplikacji i utwardzania powłoki oraz minimalizacja emisji szkodliwych związków lotnych. Farba specjalnie opracowana do stosowania jako warstwa podkładowa w systemach wielowarstwowych dla przemysłowych warunków zagrożenia środowiskowego. Odporna na zachlapanie wodą, różne agresywne rozpuszczalniki i chemikalia, charakteryzuje się dobrą przyczepnością do wielu typów (trudno-przyczepnych podłoży). Farba oferuje możliwość szybkiej aplikacji, transportu wymalowanej konstrukcji, szczególnie często używana w ciągłych procesach przemysłowych i przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym OEM.

Karta produktu:  pdf


13. 633 UniMax Pro

Dwuskładnikowa gruntoemalia o wysokiej zawartości części stałych na bazie specjalnych żywic epoksydowych i modyfikowanych amin.

ZASTOSOWANIE: Specjalnie opracowana do zastosowań jako warstwa podkładowa lub międzywarstwa w systemach zaprojektowanych dla przemysłowych warunków zagrożenia środowiskowego. Odporna na zachlapanie wodą, różne agresywne rozpuszczalniki i chemikalia, charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do wielu typów (trudno-przyczepnych podłoży). Nadaje się do aplikacji nawet na wilgotne podłoża po czyszczeniu wodą pod wysokim ciśnieniem (ang. dump surfaces) oraz przemalowania praktycznie wszystkimi produktami epoksydowymi i poliueratanowymi, często stosowana jako warstwa nawierzchniowa ze wyględu na swoją (chemoodporność) w systemach epoksydowych. Farba opracowana dla szybkiej aplikacji, daje możliwość szybkiego przetransportowania wymalowanej konstrukcji szczególnie często używana w ciągłych procesach przemysłowych i przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym gdzie wymagane jest również redukcja emisji związków lotnych.

Karta produktu:  pdf


Jeżeli mają Państwo jakieś pytania bądź szukają nietypowej farby, prosimy o kontakt, postaramy się przygotować dla Państwa indywidualną ofertę. Realizacja dostawy farb do naszych Klientów odbywa się w przeciągu 24 godzin.

Sigma Coatings tikkurila hempel_yacht_logo_new Baril Transocean-Coatings